proimages/Customer_Credit/map.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台湾

            医 院:长庚纪念医院 

 

 
            寺 庙:中台禅寺 /佛光山 

 

            饭 店 业:康华大饭店 

 

            烘培业:台湾山崎面包公司/郭元益喜饼 

 

            餐 饮 业:鼎泰丰 /易牙居

 

            咖 啡 业:85℃ 

 

            点 心 业:三叔公食品 

 

            空 储 业:长荣空厨/复兴空厨 

 

            塑胶公业:恒宇精密钢模股份有限公司 

 

            政府单位:台湾烟酒股份有限公司 

 

            学校单位:八里五谷研究所/ 食品工业发展研究所